Dom i ogród

Jakie zastosowania ma wanna wychwytowa?

Wanny wychwytowe, nazywane również wannami ociekowymi, to elementy niezwykle istotne dla wielu branż przemysłowych. Choć mogą wydawać się prozaicznym składnikiem infrastruktury, pełnią one kluczowe funkcje związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Ale czy jesteś świadomy wszystkich zastosowań tych praktycznych rozwiązań? Chociaż sama nazwa może już sugerować ich podstawowe zadania, to jednak zakres ich użycia jest znacznie szerszy. W tym artykule przedstawiono informacje na temat wanien ociekowych oraz ich potencjalnych możliwości wykorzystania.

Wanna wychwytowa – co to?

Wanna wychwytowa, nazywana również wanną zabezpieczającą lub wanienką ociekową, to urządzenie stosowane głównie w przemyśle i na obiektach użyteczności publicznej do zabezpieczania przed wyciekami szkodliwych substancji. Jest to forma ochrony środowiska, zapobiegająca przedostawaniu się niebezpiecznych cieczy do gruntu, wód gruntowych oraz kanalizacji.

Wanny wychwytowe – zastosowanie

Oto niektóre z głównych zastosowań wanien wychwytowych:

  1. Przemysł chemiczny i petrochemiczny: wanny wychwytowe są stosowane do przechowywania beczek, zbiorników czy IBC kontenerów zawierających chemikalia, oleje czy paliwa. Dzięki temu w przypadku rozszczelnienia pojemnika, substancje te nie dostają się do środowiska.
  2. Stacje benzynowe i bazy paliw: służą jako zabezpieczenie przy dystrybutorach paliw oraz w miejscach, gdzie paliwo jest przechowywane lub przetaczane z cystern.
  3. Warsztaty i przemysł motoryzacyjny: pod maszynami i urządzeniami, które mogą przeciekać oleje i inne płyny eksploatacyjne, stosuje się wanny wychwytowe, aby zapobiegać zanieczyszczeniu podłoża.
  4. Magazyny i obiekty logistyczne: w magazynach, gdzie przechowuje się substancje niebezpieczne, wanny wychwytowe pomagają w utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko awarii.
  5. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny: dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem substancji, które mogą być zarówno cenne, jak i niebezpieczne dla środowiska.
  6. Rolnictwo: w rolnictwie wanny wychwytowe znajdują zastosowanie pod pojemnikami z nawozami, pestycydami i innymi środkami ochrony roślin. Pomagają one w zarządzaniu wyciekami tych substancji, które mogą być szkodliwe dla gleby i wód gruntowych.
  7. Przemysł spożywczy: w zakładach przetwórstwa spożywczego wanny wychwytowe są używane do zbierania wycieków olejów spożywczych, tłuszczów i innych płynów, co pomaga w utrzymaniu higieny i bezpieczeństwa produkcji.

Zastosowanie wanien wychwytowych jest szerokie i zróżnicowane, ale wspólnym celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

Wanny ociekowe – cena

Ceny wanien ociekowych mogą się znacznie różnić w zależności od ich rozmiaru, pojemności i materiału, z którego są wykonane. Przykładowo, plastikowe wanny ociekowe mogą być tańsze niż ich stalowe odpowiedniki, jednak stalowe wanny oferują większą wytrzymałość i nośność, co może być istotne w przypadku intensywnego użytkowania​. Aby uzyskać dokładne informacje o cenach, najlepiej skontaktować się z firmą, która oferuje wannę wychwytową.