Dom i ogród

Kiedy należy wykonać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi kluczowy element zarządzania energią w dowolnym obiekcie. Celem audytu jest identyfikacja i analiza miejsc, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie oraz proponowanie rozwiązań zmierzających do oszczędności energii. W poniższym artykule przybliżono kwestię tego, kiedy powinna być przeprowadzona taka procedura.

Audyt energetyczny – kiedy należy go wykonać?

Oto kilka sytuacji, kiedy warto przeprowadzić audyt energetyczny:

  1. Zgodność z przepisami prawnymi: zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, duże przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 250 pracowników lub osiągające roczny obrót powyżej 50 mln euro) są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata.
  2. Modernizacja budynku: przed przeprowadzeniem remontu, termomodernizacji czy wymiany systemów grzewczych, chłodniczych lub wentylacyjnych. Audyt może wskazać najbardziej efektywne rozwiązania.
  3. Wysokie koszty energii: gdy rachunki za energię są znacząco wyższe niż przeciętne, audyt pomoże zidentyfikować przyczyny i zaproponować środki zaradcze.
  4. Dotacje i programy wsparcia: w ramach ubiegania się o fundusze, dotacje czy preferencyjne kredyty na projekty związane z efektywnością energetyczną często wymagany jest audyt energetyczny.
  5. Zarządzanie środowiskowe: firmy i organizacje dbające o środowisko mogą przeprowadzać audyty energetyczne jako element strategii zrównoważonego rozwoju, mając na celu redukcję emisji CO2 i zmniejszenie śladu węglowego.

Przeprowadzenie audytu energetycznego to inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności na rachunkach za energię oraz poprawić komfort użytkowania budynku.

Audyt energetyczny – kto może wykonać?

Oto, kto może wykonać audyt energetyczny:

  1. Audytorzy z uprawnieniami: osoby posiadające uprawnienia audytora energetycznego wydawane przez odpowiednie instytucje, takie jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub inne jednostki akredytowane.
  2. Specjaliści z certyfikatami: inżynierowie i technicy posiadający certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje do przeprowadzania audytów energetycznych. Takie certyfikaty mogą być wydawane przez organizacje branżowe lub stowarzyszenia inżynierskie.
  3. Firmy audytorskie: przedsiębiorstwa specjalizujące się w usługach audytorskich i doradczych w zakresie efektywności energetycznej. Zatrudniają one wykwalifikowanych audytorów i dysponują odpowiednim sprzętem do przeprowadzania audytów.
  4. Instytucje badawcze i akademickie: uczelnie i instytuty badawcze, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych oraz prowadzą działalność badawczą i doradczą w zakresie efektywności energetycznej.
  5. Architekci i inżynierowie budowlani: profesjonaliści z branży budowlanej, którzy specjalizują się w projektowaniu energooszczędnych budynków i mają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie audytów energetycznych.

Warto zaznaczyć, że audyt energetyczny powinien być wykonywany przez osoby lub firmy, które mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność wyników audytu. Przed wyborem audytora warto sprawdzić jego referencje oraz upewnić się, że posiada wymagane uprawnienia i certyfikaty.